La formació i assessorament van dirigits a entorn escolar, familiar i comunitat.

Es concreta en:

  • Formació específica sobre les característiques de diferents DI i/o altres trastorns associats, característiques i estratègies d'atenció.
  • Assessorament en l'establiment de pràctiques inclusives i en estratègies que ajudin a respondre a la diversitat.
  • Assessorament sobre estratègies metodològiques i organitzatives.

Demanda:

Les demandes d'assessorament i formació és realitzen directament a INTEGRA-CENTRE DE REFERÈNCIA. Tots els cursos es poden ajustar en data, horari i contingut segons les necessitats del col·lectiu que fa la demanda.

Descarrega el full de demanda

OFERTA FORMATIVA:

Les Fonts, Apt. Correus 107 · 17800 Olot · Tel.: 972 262 390 · Fax: 972 266 272 · administracio@integraolot.cat