Solidaritat, Transparència, Participació

CONVOCATÒRIA PUA I AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

En data 9 de març de 2015 s’han aprovat les bases i s'ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Programa d’Atenció Social a les Persones amb Discapacitat  i la convocatòria per a la concessió dels ajuts de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar per l’any 2015. El termini finalitza el dia 9 de maig de 2015.

Comparteix: