S'ofereix un banc de recursos educatius per tal d'aportar materials específics i/o adaptacions i ajudar en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció per a la inclusió educativa i/o social de l'alumnat en entorns ordinaris i comunitaris.

Material i fitxes adaptats

Creació de material, fitxes, jocs..., a demanda dels professionals del centre ordinari, de treball individual per a l'òptima adquisició dels aprenentatges i a nivell grupal per al treball multinivell i cooperatiu que faciliti la inclusió a l'aula.Materials per a la comprensió de la diversitat

Contes, jocs, material... per a treballar la comprensió de la diversitat a l'aula. Treball del coneixement de la discapacitat, habilitats i característiques per ajudar a la convivència i acceptació de la diversitat. Es pretén ajudar a donar pautes per a saber entendre els comportaments dels companys amb discapacitat intel·lectual.Materials específics

Creació de materials específics amb sistemes concrets per ajudar a l'alumne amb discapacitat intel·lectual a la comprensió de les activitats, els aprenentatges i la comunicació. SPC, PECS, borsa d'imatges...Contes, cançoners, llibrets... signats amb sistemes

augmentatius i/o alternatius de comunicació


Banc d'imatges


Plafons de comunicació


Adaptació de joguines

Adaptació de materials, fitxes, llibres...

Adaptació del material de l'aula per a treballar amb el mateix material però tenint en compte el ritme, les dificultats i també les habilitats personals.Descarrega el full de demanda

Les Fonts, Apt. Correus 107 · 17800 Olot · Tel.: 972 262 390 · Fax: 972 266 272 · administracio@integraolot.cat